O aplikaci ScioDat

Aplikace ScioDat je určena k on-line testování. Probíhá zde administrace projektů, testování i vyhodnocení. Žáci v aplikaci testují své znalosti a dovednosti, školy si stahují výsledné zprávy a prohlíží si výsledky. A to není zdaleka vše, co ScioDat nabízí.

Přehled a příprava testování

Správa tříd a žáků

Administrace testování

Výsledky

Testování z pohledu žáka

Další možnosti aplikace ScioDat